Tin mới nhất

giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa”

DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022

Tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9