Tin mới nhất

Phát động ngày hội sử dụng tiếng Anh tại trường THCS Thái Nguyên Thực hiện công văn số 1465/GDĐT-THCS ngày 29/9/2014 của Phòng GD-ĐT Nha Trang về việc triển khai ngày hội sử dụng tiếng Anh trong nhà trường.

Hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2014 - 2015 Ngày 4/10/2014 vừa qua, trường THCS Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ công chức - viên chức năm học 2014 – 2015.

Đại hội Chi đoàn TNCS HCM trường THCS Thái Nguyên năm học 2014 - 2015 Ngày 9/10/2014 vào lúc 15h, Chi Đoàn trường THCS Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Chi Đoàn năm học 2014 – 2015 trong không khí trang trọng và phấn khởi

Giới thiệu về trường Trường Trung học cơ Sở Thái Nguyên được thành lập từ năm 1961 với tên Nữ Trung Học Nha Trang. Năm 1973 trường được đổi tên thành Nữ Trung Học Huyền Trân. Sau ngày Nha Trang giải phóng năm học 1975 trường được mang tên trường PT cấp II Lộc Thọ. Từ năm 1976 – 1978 Trường mang tên trường PT cấp 1,2 Lộc Thọ số 1. Năm học 1978-1979 theo quyết định của UBND thành Phố Nha Trang trường được mang tên PTCS Thái Nguyên