Tin mới nhất

HIệu quả từ những hoạt động ngoại khóa Những năm gần đây, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) triển khai nhiều hoạt động ngoại khóa để đẩy mạnh phong trào học tiếng Anh trong các trường học. Nhờ đó, trình độ tiếng Anh của học sinh (HS) được nâng lên rõ rệt.

Giới thiệu về trường Trường Trung học cơ Sở Thái Nguyên được thành lập từ năm 1961 với tên Nữ Trung Học Nha Trang. Năm 1973 trường được đổi tên thành Nữ Trung Học Huyền Trân. Sau ngày Nha Trang giải phóng năm học 1975 trường được mang tên trường PT cấp II Lộc Thọ. Từ năm 1976 – 1978 Trường mang tên trường PT cấp 1,2 Lộc Thọ số 1. Năm học 1978-1979 theo quyết định của UBND thành Phố Nha Trang trường được mang tên PTCS Thái Nguyên