[HD]13-14. Ủng Hộ Sửa Chữa Nâng Cấp Hội Trường - Năm học 2013 - 2014

Để kịp khai giảng năm học 2O13-2O14. Tháng O8/2O13 - Ông Vũ Thành Danh đã khởi tâm đề xuất Nhà trường cho phép sửa chữa nâng cấp Hội Trường.
Video Clips: [HD 720p]
Được sự đồng ý của Thầy Nguyễn Tư - Hiệu Trưởng nhà trường. Ngày 11/O8/2O13, Ông Vũ Thành Danh cùng các Ông Lê Văn Tiến và Ông Huỳnh Hải đã tiến hành khởi công sửa chữa nâng cấp Hội Trường giúp Thầy Cô có được nơi hội họp khang trang, hiện đại; góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường. Nhà trường và Ban Đại diện CMHS Trường chân thành cảm ơn: 
1. Ông Vũ Thành Danh - ủng hộ 25.000.000đ (cho phần vật tư điện/sàn/trần Hội Trường).
2. Ông Lê Văn Tiến - ủng hộ 10.000.000đ (cho phần thi công sửa chữa, nâng cấp Hội Trường).
3. Ông Huỳnh Hải - ủng hộ 10.000.000đ (cho phần sơn nước trong/ngoài Hội Trường). 

[HD]13-14.BDD -- Ung Ho Sua Chua Hoi Truong.jpg

[HD]13-14.BDD -- Ung Ho Sua Chua Hoi Truong - 2.jpg

[HD]13-14.BDD -- Ung Ho Sua Chua Hoi Truong - 3.jpg
[HD]13-14. Hội Nghị Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh Năm Học 2013 - 2014 Tặng quà cho trường [HD] TL 4. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Thiết Kế Bảng Thành Tích [HD] TL 3. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Thiết Kế Bảng Vinh Danh [HD] TL 2. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Gói Thiết Kế Hùng Biện Tiếng Anh Hội Nghị Ban Đại diện CMHS và Ban chấp hành hội Khuyến học trường THCS Thái Nguyên năm học 2012 - 2013 Hội nghị ban đại diện CMHS và BCH Hội khuyến học đầu năm học 2011-2012 Hội Khuyến học Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011 - 2012