Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2017 - 2018

Quý phụ huynh và các em học sinh vui lòng tải thời khóa biểu tại:


Trường THCS Thái Nguyên tổ chức sinh hoạt ngoại khóa "Mừng Đảng, mừng Xuân" năm 2016 Giới thiệu về trường