Danh sách đơn vị, tổ chức và phụ huynh ủng hộ nhà trường trong học kỳ I - năm học 2011-2012

DANH SÁCH ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC VÀ PHỤ HUYNH  
ỦNG HỘ NHÀ TRƯỜNG
CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG HỌC KỲ I 
NĂM HỌC 2011 - 2012

(Tính đến hết ngày 30/11/2011)
New Document

A. Đơn Vị, Tổ Chức:

Untitled 1
STT Tên đơn vị Nội dung ủng hộ Số tiền
1 Công Ty TNHH Thương Mại KHATOCO - Hỗ trợ 20/11/2011
- Tặng quỹ khuyến học
- Cộng:
2.000.000
3.000.000
5.000.000
2 Công Ty Xổ Số Kiến Thiết Tỉnh Khánh Hòa - Hỗ trợ 20/11/2011
- Cộng
5.000.000
5.000.000
3 Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Khánh Hòa - Hỗ trợ 20/11/2011
- Cộng:
1.000.000
1.000.000
4 UBND Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang - Hỗ trợ 20/11/2011
- Cộng:
1.000.000
1.000.000
  Tổng cộng (A): 12.000.000

B. Phụ Huynh:
STT
Danh xưng
Họ và tên
Phụ huynh
Lớp
Nội dung ủng hộ
Số tiền
1
LÊ ĐÌNH THỤC VY
8.10
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Tặng quỹ khuyến học
5.000.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11
5.000.000đ
 
 
 
 
Cộng
11.000.000đ
2
Ông
NGUYỄN ĐỨC THANH
9.10
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Lắp đặt hệ thống WIFI
10.000.000đ
 
 
 
 
Cộng
11.000.000đ
3
Ông
VŨ THÀNH DANH
8.4
-  Hỗ trợ học bỗng Trường
    Lê Thanh Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập.
1.000.000đ
 
 
 
 
-  Tổ chức tham quan 20/10
   500.000đ
 
 
 
 
-  Khen thưởng giáo viên dạy bồi dưỡng
    học sinh giỏi cấp TP.
3.000.000đ
 
 
 
 
-  Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
-  Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
-  Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
-  Lẵng hoa lễ khai giảng
   500.000đ
 
 
 
 
Cộng
8.700.000đ
4
Ông
TRẦN ANH VŨ
6.10
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11
1.300.000đ
 
 
 
 
- Tham quan ngày 20/10
2.200.000đ
 
 
 
 
Cộng
5.700.000đ
5
Ông
CAO YẾN ANH
7.8
-  Hỗ trợ học bổng trường
    Lê Thanh Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập
1.000.000đ
 
 
 
 
-  Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
-  Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.300.000đ
 
 
 
 
-  Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
-  Quà tặng Trường (Album)
   800.000đ
 
 
 
 
Cộng
5.300.000đ
6
Ông
LÊ VĂN TIẾN
7.11
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
   500.000đ
 
 
 
 
- Hỗ trợ học bỗng trường Lê Thanh Liêm
1.000.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức tham quan ngày 20/10
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
Cộng
5.200.000đ
7
Ông
PHAN NHẤT THỐNG
7.11
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
   500.000đ
 
 
 
 
- Lẵng hoa tặng trường Lê Thanh Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập trường
   400.000đ
 
 
 
 
- Tặng quỹ khuyến học
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.000.000đ
 
 
 
 
- Tham quan ngày 20/10
  700.000đ
 
 
 
 
Cộng
4.800.000đ
8
Ông
NGUYỄN DUY THÀNH
7.11
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức tham quan 20/10
1.000.000đ
 
 
 
 
Cộng
4.700.000đ
9
Ông
LÊ VĂN MỸ
8.10
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
2.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.300.000đ
 
 
 
 
Cộng
4.500.000đ
10
Ông
TRẦN VĂN TRÍ
7.11
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
- Tham quan ngày 20/10
   700.000đ
 
 
 
 
Cộng
4.400.000đ
11
NGUYỄN THỊ TÚ MINH
9.7
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
Cộng
3.700.000đ
12
PHẠM HOÀNG VÂN
6.3
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
Cộng
3.700.000đ
13
TRỊNH THU OANH
9.8
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
   500.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
2.000.000đ
 
 
 
 
Cộng
3.700.000đ
14
HOÀNG THỊ THU HÀ
6.3
-  Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
-  Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.300.000đ
 
 
Cộng
3.500.000đ
15
Ông
NGUYỄN XUÂN HÒA
9.7
-  Khai giảng năm học
   900.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
-  Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
Cộng
3.400.000đ
16
Ông
ĐẶNG CÔNG THIỆU
6.1
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
   500.000đ
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
 
 
 
 
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
 
 
 
 
Cộng
3.200.000đ
17
Ông
ĐỖ VĂN TUÂN
7.10
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
   500.000đ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.300.000đ
Cộng
3.000.000đ
18
 
 
 
VŨ BẢO NGÂN
8.1
 
 
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
    500.000đ
- Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
Cộng
2.000.000đ
19
 
 
Ông
 
NGUYỄN TRẦN THOẠI
8.3
 
 
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
  500.000đ
- Trang bị dụng cụ TDTT (HKPĐ).
1.200.000đ
Cộng
1.700.000đ
20
 
Ông
 
PHẠM DUY HÙNG
6.10
 
-  Tổ chức ngày NGVN 20/11.
1.500.000đ
Cộng
1.500.000đ
21
Ông
TRẦN MINH PHÚ
9.10
- Khen thưởng GV dạy bồi dưỡng
   HS giỏi cấp Thành phố
1.000.000đ
 
 
 
 
Cộng
1.000.000đ
 
 
 
Tổng cộng (B)
95.700.000đ
     Ngoài ra, Nhà trường còn nhận được những tình cảm ấm áp của các cựu Phụ huynh, mặc dù đã ra trường nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Nhà trường.
 
C. Cựu Phụ Huynh (năm học 2010-2011):
1
 
 
Ông
NGUYỄN TẤN ĐẠT
9.13
 
 
- Hỗ trợ học bổng trường Lê Thanh Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập
1.000.000đ
- Hỗ trợ cô giáo Thanh Hà điều trị bệnh
1.000.000đ
Cộng
2.000.000đ
 2
 
Ông
LÊ TẤN ĐỊNH
9.13
 
 
- Hỗ trợ học bổng trường Lê Thanh Liêm kỷ niệm 10 năm thành lập
1.000.000đ
 
Cộng
1.000.000đ
 
 
 
Tổng cộng (C)
3.000.000đ
 
Tổng Cộng (A) + (B) + (C) = 12.000.000đ + 95.700.000đ  + 3.000.000đ = 110.700.000đ
(Một trăm mười triệu bảy trăm ngày đồng chẵn)
TM.BCH Hội Khuyến Học
Chủ Tịch


 
   
Vũ Thành Danh
TM. Ban Đại Diện CMHS Trường
Trưởng ban


 
   
Nguyễn Văn Sự
 
 
 Danh sách hỗ trợ cô Đào Thị Thanh Hà Hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011