Hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011

Untitled 1
DANH SÁCH CÁ NHÂN, ĐƠN VỊ HỖ TRỢ NHÀ TRƯỜNG
(Năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011)
STT Tên cá nhân Học sinh - Lớp Hiện vật - Kinh phí Trị giá - Thành tiền Thời điểm hỗ trợ Ghi chú
1 Ông Lê Tấn Định Lê Tấn Lộc- 8/13 Trang bị hệ thống âm thanh (ampli, tivi, đầu đĩa, loa) ở phòng dạy âm nhạc 10.000.000 Tháng 4/2010  
Ông Nguyễn Tấn Đạt Hồng Ngọc - 8/13  
Ông Nguyễn Cao Ký Gia Hân - 8/9  
ÔngVũ Thành Danh Minh Giang - 6/4  
ÔngNguyễn Trần Thoại Hoàng Giang - 6/3  
2 Tổng công ty Khánh Việt   Dàn âm thanh (loa, âm ly…) ở hội trường 21.100.000 Tháng 05/2010  
3 Tổng công ty Khánh Việt   50 cái ghế màu hồng có lưng tựa, phòng hội đồng giáo viên. Tháng 08/2010  
4 Ông Huỳnh Hải Phương Nhi - 6/8 Sơn mới tường rào xung quanh trường 15.000.000 Tháng 08/2010  
5 Ông Lê Văn Tiến Lê Đức Thắng - 6/11 Liên hoan gặp mặt học sinh giỏi cấp thành phố 5.000.000 Tháng 10/2010  
6 Ông Lê Thanh Sơn Thanh Thủy - 9/11 Hỗ trợ 5 máy vi tính để bàn hiệu Foxconn 20.000.000 Tháng 10/2010  
7 Ông Vũ Thành Danh Minh Giang - 7/4 Hỗ trợ làm trang web riêng của trường 2.000.000 Tháng 11/2010  
Ông Lê Tấn Định Lê Tấn Lộc- 9/13 2.000.000  
Ông Nguyễn Tấn Đạt Hồng Ngọc- 9/13 2.000.000  
Ông Trần Văn Trí Minh Phước-6/11 2.000.000  
Ông Cao Yến Anh Thiện Nhã - 6/8 2.000.000  
8 Ông Cao Yến Anh Thiện Nhã - 6/8 Hỗ trợ phát thưởng học sinh giỏi 2.000.000 Tháng 11/2010  
Ông Lê Tấn Định Lê Tấn Lộc- 9/13 2.000.000  
9 Ông Nguyễn Duy Thành Bảo Hân - 6/11 Hỗ trợ may quần áo nghi thức Đội 3.500.000 Tháng 11/2010  
10 Ông Cao Yến Anh Thiện Nhã - 6/8 Hỗ trợ liên hoan gặp mặt nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2010 1.000.000   13 cá nhân
ÔngVũ Thành Danh Minh Giang - 6/4 1.000.000  
Ông Phan Long Huân Bích Khuê - 9/13 500.000  
Bà Vũ Bảo Ngân Thiên Phúc - 7/1 1.000.000  
Ông Chu Anh Quang An Vinh - 6/10 1.000.000  
Ông Minh Sơn Minh Hồng - 6/10 1.000.000  
Ông Nguyễn Duy Thành Bảo Hân - 6/11 5.000.000  
Ông Nguyễn Trần Thoại Hoàng Nam - 7/3 500.000  
Ông Quang Tiến và Chị Thu Oanh Cẩm Hà - 8/8 5.000.000  
Ông Lê Văn Tiến Đức Thắng - 6/11 1.000.000  
Ông Phan Nhất Thống Trường Thịnh - 6/11 1.000.000  
Ông Đỗ Văn Tuân Ngọc Hân - 6/10 1.000.000  
Ông Nguyễn Thành Tuyến Minh Đức - 8/8 1.000.000  
Cty TNHH Thương mại Khatoco   1.000.000   3 cơ quan
Công ty Xổ số Kiến Thiết Khánh Hòa   2.000.000  
Trung tâm dạy nghề NT   1.000.000  

Nha Trang, ngày 05 tháng 12 năm 2010

Ban Đại Diện CMHS Trường THCS Thái Nguyên