Tổng hợp các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân hỗ trợ hiện vật và ủng hộ tài chính năm học 2011 - 2012

New Document Untitled 1 Untitled 1

STT Tên cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân Số tiền
1 Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa 1.000.000đ
2 Ủy ban nhân dân phường Phước Tiến 200.000đ
3 Ủy ban nhân dân phường Lộc Thọ 1.000.000đ
4 Công ty xổ số kiên thiết Khánh Hòa 10.000.000đ
5 Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) 6.000.000đ
6 Công ty TNHH nhà nước một thành viên Yến Sào Khánh Hòa 2.000.000đ
7 Công ty TNHH một thành viên Vinpearl Land 3.000.000đ
8 Công ty cổ phần Cafe Mê Trang 1.000.000đ
9 Trường THCS Âu Cơ 300.000đ
10 Trường Tiểu học Vĩnh Hải 1 500.000đ
  CỘNG (1): 25.000.000đ
11 Tập thể phụ huynh 45 lớp đóng 40.000đ/PH/năm theo quyết định số 3097/QĐ.UBND ký ngày 17.12.2008 của UBND Tỉnh Khánh Hòa. 64.160.000đ
12 Tập thể phụ huynh 45 lớp hỗ trợ tổ chức lễ đón nhận Huân chương lao động hạng ba và bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 1) 59.200.000đ
13 Phụ huynh toàn trường hỗ trợ cô giáo Đào Thị Thanh Hà điều trị bệnh 81.215.000đ
  CỘNG (2): 204.575.000đ
14 Anh Phú phụ huynh em Minh Hoàng lớp 9.10 1.000.000đ
15 Anh Nguyễn Cao Phúc PH em Nguyễn Phước Hưng lớp 9.10 2.000.000đ
16 Anh Nguyễn Tấn Đạt cựu PH năm học 2010 - 2011 4.000.000đ
17 Anh Lê Tấn Định cựu PH năm học 2010 - 2011 2.000.000đ
18 Anh Vũ Thành Danh Chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 9.4) 12.000.000đ
19 Anh Đặng Công Thiệu Phó chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 7.1) 5.700.000đ
20 Chị Vũ Bảo Ngân Phó chủ tịch hội khuyến học trường (lớp 9.1) 3.000.000đ
21 Anh Nguyễn Duy Thành Phó chủ tịch Hội khuyến học trường (lớp 8.11) 5.700.000đ
22 Chị Phạm Hoàng Vân Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 7.3) 5.450.000đ
23 Anh Trần Anh Vũ Ủy viên BCH Hội Khuyến học trường (lớp 7.10) 6.200.000đ
24 Anh Trần Văn Trí Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.11) 5.400.000đ
25 Anh Lê Văn Tiến Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.8) 8.200.000đ
26 Anh Phan Nhất Thống Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 8.11) 6.600.000đ
27 Chị Nguyễn Thị Tú Minh Ủy viên BCH Hội khuyến học trường (lớp 9.7) 12.462.000đ
28 Anh Cao Yến Anh Phó ban đại diện CMHS trường (lớp 8.8) 10.524.000đ
29 Chị Hoàng Thị Thu Hà Phó ban đại diện CMHS trường (lớp 7.3) 4.500.000đ
30 Chị Lê Đình Thục Vy Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) 13.000.000đ
31 Anh Nguyễn Trần Thoại Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.3) 2.700.000đ
32 Anh Phạm Duy Hùng Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 7.10) 12.500.000đ
33 Anh Đỗ Văn Tuân Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 8.10) 10.500.000đ
34 Anh Lê Văn Mỹ Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) 7.000.000đ
35 Chị Trịnh Thu Oanh Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.8) 5.200.000đ
36 Anh Nguyễn Đức Thanh Ủy viên Ban đại diện CMHS trường (lớp 9.10) 11.000.000đ
37 Anh Nguyễn Xuân Hòa Ủy viên Ban đại diện CNHS trường (lớp 9.7) 3.900.000đ
38 Anh Nguyễn Văn Sự Trưởng ban đại diện CMHS trường 3.603.000đ
  CỘNG (3): 164.139.000đ

TỔNG CỘNG: 25.000.000đ (1) + 222.075.000đ (2) + 164.139.000đ (3) =393.714.000đ
(Ba trăm chín mươi triệu bảy trăm mười bốn ngàn đồng./.)


Danh sách đơn vị, tổ chức và phụ huynh ủng hộ nhà trường trong học kỳ I - năm học 2011-2012 Danh sách hỗ trợ cô Đào Thị Thanh Hà Hỗ trợ của các cá nhân, đơn vị năm học 2009 - 2010 và 2010 - 2011