Lãnh đạo nhà trường

z2979438812582_fd1a1dfc3522d29524cae1f99226d306.jpg

Cô Phan Thị Thảo Uyên
 • Chức vụ: Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
 • Ngày sinh: 1972
 • Điện thoại: 
 • Email: pttuyen.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 

b53197b13e9df5c3ac8c.jpg

Cô Nguyễn Thị Ngà

 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Ngày sinh:  
 • Điện thoại: 
 • Email: ntnga.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn


 21e992aed48a1fd4469b.jpg

Thầy Nguyễn Văn Trung

 • Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
 • Ngày sinh: 1979
 • Điện thoại: 
 • Email: nvtrung.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn