Tổ hành chính

DT_Nhung.JPG

Cô Dương Thị Nhung

Chức vụ: Tổ trưởng
Ngày sinh:  26/3/1967 
Chuyên môn: Kế toán
Điện thoại:  0985315607 
Email:  email:duongthinhung1967@gmail.com

 

Cô Nguyễn Thị Thanh Thệ

Chức vụ: Thư ký tổ
Ngày sinh: 25/6/1978
Chuyên môn: Văn thư
Điện thoại: 01694431368
Email: thanhthenguyen78@gmail.com

 

Cô Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 8/9/1977
Chuyên môn: Thủ quỹ
Điện thoại: 0947827385
Email: nguyetnguyenthiminh2000@gmail.com

 

Cô Nguyễn Thị Hà

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 13/9/1986
Chuyên môn: Y tế
Điện thoại: 0905845249
Email: haytetn@gmail.com

 LV_Dinh.JPG

Thầy Lê Văn Dinh

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 2/9/1965
Chuyên môn: Chuyên trách BTVH
Điện thoại: 0914350490
Email:

 

Cô Võ Thị Yến Thảo

Chức vụ: Nhân viên
Ngày sinh: 18/9/1968
Chuyên môn: Phục vụ
Điện thoại: 01642667582
Email:

NV_Tuat.JPG

Nguyễn Văn Tuất
Chức vụ: nhân viên

VTY_Trang.JPG

Võ Thị Yến Trang
Chức vụ: nhân viên

ND_Tuan.JPG

Nguyễn Duy Tuấn
Chức vụ: nhân viên

PQ_Bao.JPG

Phan Quốc Bảo
Chức vụ: nhân viên