Giáo viên tổ sinh - hóa

 

Cô Phan Thái Huyền Nga

Chức vụ: Tổ phó
Ngày sinh: 1968
Điện thoại: 3875962
Email:

 

Thầy Đinh Văn Hiếu

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 1956
Điện thoại: 6250042/ 0903573632
Email:

 

Cô Nguyễn Thùy Giang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 1981
Điện thoại: 3890533/ 0914238460
Email:

 

Cô Vũ Thị Thu Giang

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 1985
Điện thoại: 0984509569
Email:

NTK_Hien.JPG

Cô Nguyễn Thị Kim Hiền

Chức vụ: Giáo viên
Ngày sinh: 17/9/1981
Điện thoại: 0915824899
Email:

 VBN_ThanhTam.JPG

Cô Võ Bạch Ngọc Thanh Tâm
Chức vụ: giáo viên – Bí thư chi đoàn
Ngày sinh: 20/9/1980
Email: vbnttam.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

DTM_Nguyet.JPG

Cô Đỗ Thị Minh Nguyệt
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 07/03/1979
Email: dtmnguyet.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

NTN_Bich.JPG

Cô Nguyễn Thị Ngọc Bích
Chức vụ: nhân viên thiết bị
Ngày sinh: 03/02/1990
Email: ntnbich.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

LHX_Dieu.JPG

Cô Lương Hoàng Xuân Diệu
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 03/09/1981
Email: lhxdieu.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 NTN_Oanh.JPG

Cô Nguyễn Thị Ngọc Oanh
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 24/05/1979
Email:

 PTN_Ha.JPG

Cô Phạm Thị Ngọc Hà
Chức vụ: giáo viên
Ngày sinh: 07/05/1989

Email: 

 

Cô Phan Thị Mộng Thanh Thúy

Chức vụ:
Ngày sinh: 8/2/1981
Điện thoại: 0905074769
Email: