Phương án tuyển sinh lớp 10 - năm học 2012 - 2013

Quyết định số 371/QĐ-UBND của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Khánh Hòa do Phó Chủ Tịch UBND LÊ XUÂN THÂN ký ngày 13/02/2012 Về việc ban hành phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông, các trường bổ túc trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên năm học 2012 - 2013

 Thầy Cô, Phụ Huynh và Học Sinh vui lòng: Tải tại đâyThông tư 12/2011/TT-BGDĐT điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Công văn số 1566/SGD&DT - GDTRH (58/2011/TT-BGDĐT) v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012 Công văn số 184/CV-HĐĐ "hưởng ứng cuộc thi UPU lần thứ 41" Công văn số 2207/PGDĐT-THCS kế hoạch triển khai phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" Công văn số 1587/SGDĐT-KHCN v/v hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học năm học 2011-2012