Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona mới

Công văn Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Nha Trang

Công văn của Sở Y tế Khánh Hòa về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra

Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và qui định chuyên môn trong trường trung học

1 2 3 4
Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2015-2016 Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016 Hướng dẫn tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp Công văn 493/SGDĐT - KT&KĐ - hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 - năm học 2012 - 2013 Phương án tuyển sinh lớp 10 - năm học 2012 - 2013 Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học Công văn số 1566/SGD&DT - GDTRH (58/2011/TT-BGDĐT) v/v hướng dẫn đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2011-2012 Công văn số 184/CV-HĐĐ "hưởng ứng cuộc thi UPU lần thứ 41" Công văn số 2207/PGDĐT-THCS kế hoạch triển khai phong trào thi đua "xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"