Nghị quyết thu chi trong lĩnh vực giáo dục

Công văn hướng dẫn format đề thi tuyển sinh 10 năm 2022-2023

Công văn hướng dẫn format đề thi tuyển sinh 10 năm 2022-2023

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội

Tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến thông tin về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên cổng/trang thông tin điện tử, trang fanpage trên mạng xã hội

Số liệu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 năm học 2021-2022 (kết thúc giai đoạn 1)

Thông báo số 74-TB/TU ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa

1 2 3
Công văn tuyển sinh 10 hệ năng khiếu TDTT năm học 2021-2022 của Sở GD&ĐT KH Công văn về kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2021 - 2022 của Sở GD&ĐT KH Danh mục SGK lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 Công văn về kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2021 - 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Phương thức, kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2020-2021 Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 Quyết định số 28/QĐ-TTg ngày 07/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ Nghị định số 4/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ Hướng dẫn tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 Công văn hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 của Sở GDĐT Khánh Hòa