Truyền thông về chuyển đổi số và phổ biến các kỹ năng bảo đảm an toàn, an ninh thông tin

Tải công văn tuyen-truyen-chuyen-doi-so 2023.signed.signed.pdf


Công văn về chi chế độ tổ chức thi cử, công văn về đồng phục Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng triển khai kiểm soát người ra/vào và truy vết bằng mã QR Triển khai Hướng dẫn Giai đoạn 1 Kế hoạch Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Nha Trang (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 15/10/2021) KẾ HOẠCH Thích ứng an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố Nha Trang. tuyên truyền cài đặt và sử dụng ứng dụng phòng, chống dịch Covid-19 quốc gia (PC-COVID) giới thiệu Trang Zalo Official Account “Chính quyền điện tử tỉnh Khánh Hòa” Tăng cường quản lý thực hiện giãn cách xã hội trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 Công điện số 540/CĐ-TTg và Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Nha Trang.