Đề thi lớp 10 các năm trước

Đề thi lớp 10 các năm trước
2019-2020 De minh hoa mon NGU VAN
2019-2020 De minh hoa mon NGU VAN_page-0001.jpg
2019-2020 De minh hoa mon TIENG ANH
2019-2020 De minh hoa mon TIENG ANH_page-0001.jpg
2019-2020 De minh hoa mon TIENG ANH_page-0002.jpg
2019-2020 De minh hoa mon TIENG ANH_page-0003.jpg
2019-2020 De minh hoa mon TOAN
2019-2020 De minh hoa mon TOAN_page-0001.jpg
2019-2020 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (THCS Thái Nguyên)
2019-2020 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (THCS Thái Nguyên)_page-0001.jpg
2019-2020 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa
2019-2020 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa_page-0001.jpg
2020-2021 De minh hoa NGU VAN tuyen sinh 10
2020-2021 De minh hoa NGU VAN tuyen sinh 10_page-0001.jpg

2020-2021 De minh hoa TIENG ANH tuyen sinh 10
2020-2021 De minh hoa TIENG ANH tuyen sinh 10_page-0001.jpg
2020-2021 De minh hoa TIENG ANH tuyen sinh 10_page-0002.jpg
2020-2021 De minh hoa TIENG ANH tuyen sinh 10_page-0003.jpg
2020-2021 De minh hoa TOAN tuyen sinh 10
2020-2021 De minh hoa TOAN tuyen sinh 10_page-0001.jpg
2020-2021 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)
2020-2021 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)_page-0001.jpg
2020-2021 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa
2020-2021 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa_page-0001.jpg
2021-2022 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)
2021-2022 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)_page-0001.jpg
2021-2022 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa
2021-2022 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa_page-0001.jpg
2022-2023 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)
2022-2023 De thi thu TS 10 - Mon TOAN (PGD Nha Trang)_page-0001.jpg
2022-2023 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa
2022-2023 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa_page-0001.jpg
2023-2024 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa
2023-2024 De thi tuyen sinh 10 mon Toan- Khanh Hoa_page-0001.jpg


Đề minh họa tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020 Đề toán tuyển sinh 10 Khánh Hòa - Năm học 2012 - 2013 Đề toán tuyển sinh 10 Khánh Hòa - Năm học 2011 - 2012 Đề toán tuyển sinh 10 Khánh Hòa - Năm học 2010 - 2011 Đề toán tuyển sinh 10 Khánh Hòa - Năm học 2009 - 2010 Đề toán chuyên Lê Quý Đôn - Năm học 2016 - 2017 Đề toán chuyên Lê Quý Đôn - Năm học 2017 - 2018 Đề toán chuyên Lê Quý Đôn - Năm học 2015 - 2016 Đề toán chuyên Lê Quý Đôn - Năm học 2014 - 2015 Đề toán chuyên Lê Quý Đôn - Năm học 2013 - 2014