[HD] TL 4. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Thiết Kế Bảng Thành Tích

Để ghi nhận kết quả, đánh dấu son và lưu trong nhiều năm thành tích của các Em học sinh đã xuất sắc gặt hái được trong các mặt học tập. Ban Đại Diện Cha Mẹ Học Sinh và Hội Khuyến Học đã sát cánh cùng Ban Giám Hiệu Nhà trường nghiên cứu thiết kế, triển khai Bảng Thành Tích Học Tập. Sau nhiều đợt phản biện đến từng chi tiết, Ban Giám Hiệu, Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học đã chọn ra mẫu thiết kế ưng ý nhất.


[HD] TL 3. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Thiết Kế Bảng Vinh Danh [HD] TL 2. Hoạt Động Ban Đại Diện CMHS và Hội Khuyến Học - Gói Thiết Kế Hùng Biện Tiếng Anh Hội Nghị Ban Đại diện CMHS và Ban chấp hành hội Khuyến học trường THCS Thái Nguyên năm học 2012 - 2013 Hội nghị ban đại diện CMHS và BCH Hội khuyến học đầu năm học 2011-2012 Hội Khuyến học Ban đại diện cha mẹ học sinh năm học 2011 - 2012