Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Nha Trang.

THÔNG BÁO
Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Nha Trang.
TẢI CÔNG VĂN


Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021 Văn bản chỉ đạo về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 Những điều cần biết để phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp do virút Corona mới Công văn Hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh virus Corona (nCoV) trên địa bàn thành phố Nha Trang Công văn của Sở Y tế Khánh Hòa về việc tăng cường phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona (nCoV) gây ra Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện hồ sơ, sổ sách và qui định chuyên môn trong trường trung học Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017 Hướng dẫn thi học sinh giỏi lớp 9 cấp thành phố năm học 2015-2016 Hướng dẫn công tác sáng kiến kinh nghiệm và nghiên cứu khoa học năm học 2015-2016