Giới thiệu về trường

Trường Trung học cơ Sở Thái Nguyên được thành lập từ năm 1961 với tên Nữ Trung Học Nha Trang. Năm 1973 trường được đổi tên thành Nữ Trung Học Huyền Trân. Sau ngày Nha Trang giải phóng năm học 1975 trường được mang tên trường PT cấp II Lộc Thọ. Từ năm 1976 – 1978 Trường mang tên trường PT cấp 1,2 Lộc Thọ số 1. Năm học 1978-1979 theo quyết định của UBND thành Phố Nha Trang trường được mang tên PTCS Thái Nguyên

 -Thái Nguyên là tên Thành Phố kết nghĩa với TP Nha Trang. Và hiện nay trường ta được mang tên Trường THCS Thái Nguyên.

Thành Phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Thái Nguyên, là thành phố công nghiệp gang thép đầu tiên của nước ta được chính thức thành lập từ năm 1963. Thành phố Thái Nguyên nằm dọc theo sông Cầu với diện tích là 76 km2 gồm nhiều dân tộc anh em: Tày, Nùng, Kinh . . . cùng sinh sống.


Thành Phố Thái Nguyên có một con đường lớn mang tên Nha Trang và ở đó có một ngôi trường nằm ở trung tâm thành phố kết nghĩa với trường chúng ta mang tên Trường THCS Nha Trang.

TRƯỜNG THCS THÁI NGUYÊN

Địa chỉ: 03 Đinh Tiên Hoàng - TP. Nha Trang
Số điện thoại: 058.3522973 - 058.3522401
Email: c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn