Thông báo kế hoạch đi học lại sau dịch Covid-19

Thời gian đi học lại: Từ ngày 04/5/2020 theo thời khóa biểu.

* Buổi sáng:

+ Từ 6h45-7h00: đón học sinh theo kế hoạch

+ Từ 7h-7h30: GVCN làm việc với lớp chủ nhiệm

+ Từ 7h30-8h15: tiết 1

+ Từ 8h20-9h05: tiết 2

+ Từ 9h15-10h00: tiết 3

+ Từ 10h05-10h50: tiết 4

* Buổi chiều:

+ Từ 13h00-13h15: đón học sinh theo kế hoạch

+ Từ 13h15-13h45: GVCN làm việc với lớp chủ nhiệm

+ Từ 13h45-14h30: tiết 1

+ Từ 14h35-15h20: tiết 2

+ Từ 15h30-16h15: tiết 3

+ Từ 16h20-17h05: tiết 4

Xem nội dung trong tệp đính kèm

Thông báo kế hoạch tổ chức cho học sinh đi học lại sau Covid-19.docxThông báo nghỉ bão LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 (Mới) Công văn chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 Danh sách học sinh đạt giải HSG cấp thành phố năm học 2018-2019 Danh sách học sinh thi HSG cấp thành phố năm học 2018-2019 Thông báo điểm chuẩn tuyển sinh 10 công lập 2018-2019 Thông báo điểm chuẩn TS vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019 Thông báo địa điểm tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 8,9&10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn năm học 2018-2019