Quy chế quản lý, sử dụng Sổ theo dõi và đánh giá điện tử trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Quy chế quản lý, sử dụng Sổ theo dõi và đánh giá điện tử trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Quy chế quản lý, sử dụng Sổ theo dõi và đánh giá điện tử trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa


Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 DANH SÁCH CÁC LỚP HỌC NĂM HỌC 2021 - 2022 DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 - 2022 Kết quả điểm thi tuyển sinh 10 - Năm học 2021 - 2022 Công văn về kế hoạch tuyển sinh 10 năm học 2021 - 2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa Sơ đồ phòng học (từ 04.5.2020) Thông báo kế hoạch đi học lại sau dịch Covid-19 Thông báo nghỉ bão LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2018-2019 (Mới) Công văn chuẩn bị cho Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020