Chi bộ Đảng - Nhiệm kỳ 2022 - 2025

hieutruong.jpg


Cô Phan Thị Thảo Uyên

  • Chức vụ: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Ngày sinh: 1972
  • Email: pttuyen.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 PHT_Trung.jpg


Thầy Nguyễn Văn Trung

  • Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng
  • Ngày sinh: 1979
  • Điện thoại: 
  • Email: nvtrung.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

PHT_Nga.jpg


Cô Nguyễn Thị Ngà

  • Chức vụ: Ủy viên - Phó Hiệu trưởng
  • Ngày sinh: 
  • Email: ntnga.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
Thao_van.jpg


Cô Đỗ Trần Phương Thảo

Chức vụ: Ủy viên - Giáo viên
Ngày sinh: 1984
Email: dtpthao.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vnCô Trần Thị Thu Sương

Chức vụ: Ủy viên - Giáo viên
Ngày sinh: 
Email: tttsuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

Đại hội Chi bộ trường THCS Thái Nguyên nhiệm kỳ 2013 - 2015