Đại hội công đoàn cơ sở - nhiệm kỳ 2010 - 2012

Sáng ngày 10/ 9/ 2010, Công đoàn cơ sở trường THCS Thái Nguyên tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010- 2012 với sự tham gia của 97 đoàn viên. 

    Đồng chí Nguyễn Kim Hòa, chủ tịch Công đoàn đã báo cáo kết quả CĐCS đã đạt được trong nhiệm kỳ 2007- 2010. Đại hội đã thông qua phương hướng, nhiệm vụ công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2010- 2012 và bầu ra BCH mới gồm 5 đ/c. Cô Lại thị Ngọc Trân được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

    Cùng ngày, trường THCS Thái Nguyên cũng đã long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức năm học 2010- 2011. Thầy Nguyễn Tư, hiệu trưởng nhà trường đã đánh giá những kết quả nhà trường đã đạt được trong năm học 2009- 2010 và thông qua phương hướng nhiệm vụ năm học 2010- 2011. Hội nghị đã nghe tổng hợp các ý kiến đề xuất của CB-GV-NV qua hội nghị cấp tổ, trả lời của Thầy Hiệu trưởng và thảo luận các biện pháp đi đến thống nhất các chỉ tiêu lớn cần đạt được trong năm học 2010-2011.

   Hội nghị đã kết thúc tốt đẹp với sự nhất trí cao của toàn hội đồng GV.