Ban chấp hành Đoàn TNCS HCM

Hong Phuong.jpg


Cô Nguyễn Hồng Phương

  • Chức vụ: Bí thư Đoàn 
  • Ngày sinh: 
  • Email: nhphuong.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn

 


Cô Nguyễn Mỹ Hằng

  • Chức vụ: Phó Bí thư Đoàn 
  • Ngày sinh:
  • Email: nmhang.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vnCô Phạm Thị Ngọc Hà

  • Chức vụ: Ủy viên 
  • Ngày sinh: 
  • Email: ptnha.c2tnguyen.nt@khanhhoa.edu.vn
Ban chấp hành đoàn TNCS HCM - nhiệm kỳ 2011 - 2012 Ban chấp hành đoàn TNCS HCM - nhiệm kỳ 2010 - 2011