Ban chấp hành đoàn TNCS HCM - nhiệm kỳ 2011 - 2012

 

Thầy Phan Viết Phương

 • Chức vụ: Bí thư
 • Ngày sinh: 14/11/1981
 • Điện thoại: 0905179889
 • Email: 
  vietphuong.tite@yahoo.com.vn

 

Cô Mai Thị Hương Ly

 • Chức vụ: Phó Bí thư
 • Ngày sinh: 1982
 • Điện thoại: 0988797079
 • Email: lymhv@yahoo.com.vn

 

Cô Nguyễn Vũ Phương Nhã

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Thủ quỹ
 • Ngày sinh: 29/5/1982
 • Điện thoại: 0983052982
 • Email: may2982@yahoo.com

 

Cô Nguyễn Ngô Thục Hạnh

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Văn nghệ
 • Ngày sinh: 27/3/1983
 • Điện thoại:  0983262113

 

Cô Liên Mỹ LinhBan chấp hành đoàn TNCS HCM - nhiệm kỳ 2010 - 2011