Ban chấp hành đoàn TNCS HCM - nhiệm kỳ 2010 - 2011

 

Cô Nguyễn Ngô Thục Hạnh

 • Chức vụ: Bí thư
 • Ngày sinh: 27/3/1983
 • Điện thoại: 0983262113

 

Cô Đỗ Trần Phương Thảo

 • Chức vụ: Phó Bí thư
 • Ngày sinh: 27/10/1984
 • Điện thoại: 0905278025

 

Cô Nguyễn Vũ Phương Nhã

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Thủ quỹ
 • Ngày sinh: 29/5/1982
 • Điện thoại: 0983052982

 

Thầy Lê Minh Thư

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Văn nghệ
 • Ngày sinh: 12/1/1981
 • Điện thoại: 0905549747

 

Cô Lê Thị Thu Hương

 • Chức vụ: Uỷ viên
 • Phân công: Thư kí
 • Ngày sinh: 7/4/1981
 • Điện thoại: 0914032003